L'alcalde president — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / L'alcalde president

L'alcalde president

Els regidors i les regidores trien l'alcalde o alcaldessa  d'entre totes les persones que  formen la Corporació.

És el president o presidenta de la Corporació qui escull els tinents i les tinentes d'alcalde/ssa  i delega als regidors/es la direcció de les àrees de govern.

L'actual alcalde d'Alpicat és l'Il·lm. Sr. Joan Gilart Escuer, que fou triat en sessió del dia 15 de juny de 2019.

Correspon a l'alcalde/ssa la direcció superior del Govern i de l'administració municipal. Convoca i presideix les Juntes de Govern Local i el Ple i ostenta les atribucions que li marquen les lleis.

  • Compartir