Convenis — Ajuntament d'Alpicat
Navegació
Sou a: Inici / Ajuntament / Convenis

Convenis

2011 Alpicat solidari

Objecte: Exercici gestió competències municipals de cooperació al desenvolupament. Signat el 12 de desembre de 2011. Vigent fins al 31 de desembre de 2015, prorrogable per un any més.

2011 Alpicat solidari - Llegir Més

2011 Fergat SL PERI 3

Cessió avançada de 119,61 m2 de l'àmbit PERI3, per finalitzar l'av. del Parc. Signat el 14 de març de 2011, vigència indefinida.

2011 Fergat SL PERI 3 - Llegir Més

2012 Consell Comarcal del Segrià, Pla assistència protecció civil

Suport a l'elaboració del "Pla d'assistència i suport en matèria de protecció civil". Signat el 19 de gener de 2012, vigència fins al compliment de l'objecte.

2012 Consell Comarcal del Segrià, Pla assistència protecció civil - Llegir Més

2012 Comunitat de regants núm. 124 d'Alpicat, cessió drets de reg

Suport al projecte "Actualització de la superfície regable del Canal d'Aragó i Catalunya". Signat el 30 de maig de 2012. Vigent fins al 30 de maig de 2027.

2012 Comunitat de regants núm. 124 d'Alpicat, cessió drets de reg - Llegir Més

2012 Constitució de servitud legal d'aqüeducte en finca particular

Constitució de servitud legal d'aqüeducte a urbanització Buenos Aires, 62. Signat el 28 de juny de 2012. Vigència indefinida.

2012 Constitució de servitud legal d'aqüeducte en finca particular - Llegir Més

2012 Consell Comarcal del Segrià, prestació serveis socials bàsics i especialitzats

Conveni marc d'encàrrec de gestió dels serveis socials bàsics i especialitzats. Signat el 31 d'octubre de 2012, vigència indefinida.

2012 Consell Comarcal del Segrià, prestació serveis socials bàsics i especialitzats - Llegir Més

2013 Col·legi Terraferma parada autobús

Autorització gratuïta i temporal per a ús públic amb destinació obres parada autobús davant Col·legi Terraferma. Signat el 25 de gener de 2013, vigència indefinida, denunciable a partir del cinquè any.

2013 Col·legi Terraferma parada autobús - Llegir Més

2013 Departament Ensenyament, primer cicle educació infantil 2011-2012

Sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal. Signat el 26 de març de 2013, vigència curs escolar 2011-2012.

2013 Departament Ensenyament, primer cicle educació infantil 2011-2012 - Llegir Més

2013 Consell Comarcal del Segrià, cessió i posada en servei de la deixalleria

Cessió de les instal·lacions i posada en servei de la deixalleria municipal. Signat el 23 de maig de 2013. Vigent fins al 31 de desembre de 2013.

2013 Consell Comarcal del Segrià, cessió i posada en servei de la deixalleria - Llegir Més

2013 Constitució servitud legal d'aqüeducte en terreny particular

Constitució de servitud legal d'aqüeducte en terreny particular, polígon 5 parcel·la 10. Signat el 28 de maig de 2013, vigència indefinida.

2013 Constitució servitud legal d'aqüeducte en terreny particular - Llegir Més

2013 Consell Comarcal del Segrià, foment ocupació deixalleria

Conveni de foment de l'ocupació a la deixalleria municipal. Signat l'11 de novembre de 2013, vigència fins a final del programa.

2013 Consell Comarcal del Segrià, foment ocupació deixalleria - Llegir Més

2014 Centre de Telecomunicacions i T.I. Ús d'un terreny on s'ubiquen infrastructures de telecomunicacions

Autorització d'ús dels terrenys on s'ubiquen les infrastructures de telecomunicacions del CTTI a canvi d'un cànon. Signat el 6 de febrer de 2014. Vigència fins a l'inici del procés expropiador del terreny objecte del conveni o per acord exprés de les parts.

2014 Centre de Telecomunicacions i T.I. Ús d'un terreny on s'ubiquen infrastructures de telecomunicacions - Llegir Més

2014 Coral sant Bartomeu, conveni de col·laboració

Col·laboració en les tasques culturals i musicals que organitza la coral, a canvi de subvenció. Signat el 20 de febrer de 2014, vigència indefinida.

2014 Coral sant Bartomeu, conveni de col·laboració - Llegir Més

2014 Diputació de Lleida, delegació gestió i recaptació sancions de trànsit

Delegació de les facultats de gestió, encàrrec de gestió i recaptació de les sancions de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l'Ajuntament d'Alpicat. Signat el 14 de març de 2014, vigència indefinida.

2014 Diputació de Lleida, delegació gestió i recaptació sancions de trànsit - Llegir Més

2014 Diputació de Lleida, cessió d'ús de dispositius mòbils

Acord de cessió d'ús de dispositius mòbils per la tramitació de sancions de trànsit. Signat el 30 d'abril de 2014, vigència indefinida.

2014 Diputació de Lleida, cessió d'ús de dispositius mòbils - Llegir Més

2014 Club de Futbol Atlètic Alpicat, cessió bar pavelló

Cessió de les instal·lacions del bar del pavelló polisportiu municipal "Antoni Roure Vila", a canvi d'un cànon. Signat l'11 de juny de 2014, vigència fins al 10 de juny de 2015.

2014 Club de Futbol Atlètic Alpicat, cessió bar pavelló - Llegir Més

2014 Consorci de Comunicació Local, conveni d'adhesió

Adhesió com a membre de ple dret al CCL. Signat el 3 de juliol de 2014, vigència indefinida.

2014 Consorci de Comunicació Local, conveni d'adhesió - Llegir Més

2014 Olicat, recollida gratuïta de l'oli de cuina

Recollida gratuïta dels contenidors l'oli de cuina ubicats a Alpicat. Signat el 29 d'agost de 2014, vigència indefinida.

2014 Olicat, recollida gratuïta de l'oli de cuina - Llegir Més

2014 Servei Català de Trànsit, redacció Pla local de seguretat viària

Encàrrec de gestió de redacció d'un Pla local de seguretat viària a Alpicat. Signat el 8 d'octubre de 2014, vigència indefinida.

2014 Servei Català de Trànsit, redacció Pla local de seguretat viària - Llegir Més

2014 Entitat Col·laboradora Urbanística de Conservació Terraferma, assumpció enllumenat públic

Assumpció per l'Ajuntament del servei d'enllumenat públic de l'àmbit de l'Entitat col·laboradora urbanística de conservació Terraferma. Signat el 8 d'octubre de 2014, vigència fins 7 d'octubre de 2039.

2014 Entitat Col·laboradora Urbanística de Conservació Terraferma, assumpció enllumenat públic - Llegir Més

2014. C.C. Segrià, gestió deixalleria

Conveni col·laboració social amb destinació a la deixalleria municipal. Vigència fins a 31/12/2015. Publicat el 26/02/2015 a les 9:55 h.

2014. C.C. Segrià, gestió deixalleria - Llegir Més

2015 Conveni amb CatSalut despeses consultori local 2014

Conveni per despeses manteniment i funcionament consultori local 2014. Vigent fins al 31/12/2014. Publicat el 13/5/2015 a les 11:43 h

2015 Conveni amb CatSalut despeses consultori local 2014 - Llegir Més

  • Compartir