La Junta de Govern Local — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan de govern executiu municipal, formada per l'alcalde o alcaldessa, els tinents i les tinentes d’alcalde/ssa i els regidors i les regidores nomenats/des per l’alcalde/ssa i està assistida pel secretari i per l'interventor de l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local exerceix les funcions d’assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. També s’hi pot convidar, expressament, els regidors  i les regidores amb delegacions de govern. 

Per decrets d'Alcaldia 361/2019 de 23 de juliol, 375/2021 de 5 de novembre i 275/2022 de 13 de maig, es van fer  les següents assignació d’àrees en els tinents i tinentes d'alcalde i regidors i regidores:

1. Urbanisme i Territori. Inclou Urbanisme i obres; Medi ambient; Agricultura: El primer tinent d’alcalde Antonio Tornos Pros.

2. Educació. Inclou Educació; Promoció econòmica; Transparència i participació: la segona tinenta d’Alcalde Teresa Bosch Morell.

3. Economia i Igualtat. Inclou Hisenda; Tresoreria i patrimoni; Regidoria de la dona: La tercera tinenta d’alcalde Blanca Roure Farreres. I Cultura que farà indistintament o conjuntament amb la regidora Mireia Perna Soler.

4. Seguretat i Associacions. Inclou Seguretat; Associacionisme cultural i social; Cementiri; Ràdio Alpicat: El quart tinent d’alcalde Joan Limón Márquez.

5. Cultura: La regidora Mireia Perna Soler, indistintament o conjuntament amb la tercera tinenta d’alcalde Blanca Roure Farreres.

6. Polítiques socials. Inclou Sanitat; Benestar social: La regidora Teresa Mayoral Seró.

7. Joventut i festes: La tercera tinenta d'alcalde Blanca Roure Farreres i la regidora Mireia Perna Soler, de manera indistinta o conjunta.

L'Alcaldia assumeix les àrees no específicament esmentades més amunt, especialment Esports, Recursos humans i Noves Tecnologies.  • Compartir