La Junta de Govern Local — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan de govern executiu municipal, formada per l'alcalde o alcaldessa, els tinents i les tinentes d’alcalde/ssa i els regidors i les regidores nomenats/des per l’alcalde/ssa i està assistida pel secretari i per l'interventor de l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local exerceix les funcions d’assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. També s’hi pot convidar, expressament, els regidors  i les regidores amb delegacions de govern. 

La Junta de Govern Local, per acord del Ple de l'11 de juliol de 2023, es reunirà ordinàriament tots els dimarts, a les 20.15 h.

Mitjançant Decret d'Alcaldia del 5 de juliol de 2023 (núm. 2023-0261) es va fer la següent atribució d'àrees (enllaç a la publicació al BOP)

1. Urbanisme i Territori. Inclou Obres; Medi ambient; Agricultura; Cementiri; Urbanitzacions: El primer tinent d’alcalde Antonio Tornos Pros.
2. Economia. Inclou Biblioteca; Joventut i Festes: La segona tinenta d’alcalde Blanca Roure Farreres (Joventut i Festes indistintament o conjunta amb la tercera tinenta d’alcalde Mireia Perna Soler).
3. Cultura. Inclou Joventut i Festes: La tercera tinenta d’alcalde Mireia Perna Soler (Joventut i Festes indistintament o conjunta amb la segona tinenta d’alcalde Blanca Roure Farreres)
4. Promoció econòmica. Inclou Comerç; Associacions; Casal. La quarta tinenta d’alcalde Yolanda Escuer Molins.
5. Educació i Esports. El regidor Isidre Fernández Colom.
6. Noves Tecnologies. Inclou Seguretat; Alpicat Ràdio. El regidor Albert Melé Pascuets.
7. Sanitat. Inclou Benestar Social; Igualtat. La regidora Núria Escuer Farreres.
Alcaldia assumeix les àrees no específicament esmentades més amunt, especialment Recursos humans. 
L’assignació comprèn les facultats de suport a l’Alcaldia, propostes d’acord, coordinació i gestió, sense adoptar resolucions que afectin a tercers.  • Compartir