Organització municipal — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Organització municipal

Organització municipal

El govern i l'administració municipals corresponen a l'ajuntament, format per l'alcalde o alcaldessa i els regidors i les regidores.

L'organització municipal es regeix per les regles següents:

  1. L'alcalde/ssa,  tinents/es d'alcalde/ssa i el Ple existeixen a tots els ajuntaments.
  2. Hi ha una Junta de Govern Local als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, en els municipis que són capital de comarca i en els de menys habitants quan ho acorda el Ple de l'Ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d'aquest.

Poden complementar l'organització municipal:

  1. Les comissions d'estudi, informe o consulta.
  2. Els òrgans de participació ciutadana.
  3. El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el Ple per majoria absoluta, a proposta d'un grup municipal.
  4. El consell assessor urbanístic.
  5. La junta local de seguretat.
  6. Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.
  • Compartir