Els tinents i les tinentes d'alcalde — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Els tinents i les tinentes d'alcalde

Els tinents i les tinentes d'alcalde

Els tinents i les tinentes d’alcalde o alcaldessa són nomenats per l’alcalde/ssa d’entre els membres de la Junta de Govern Local i exerceixen les atribucions que expressament se'ls delega.

Són les persones col·laboradores  immediates, directes i permanents de l’alcalde/ssa i el/la substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Mitjançant Decret d'Alcaldia del 18 de juliol de 2019 (núm. 343) són:

Primer. Antonio Tornos Pros
Segona.  Teresa Bosch Morell
Tercera. Blanca Roure Farreres
Quart. Joan Limón Márquez

Els tinents d’alcalde nomenats més amunt constitueixen la Junta de Govern Local, amb la presidència de l'alcalde, Joan Gilart Escuer.

  • Compartir