Els tinents i les tinentes d'alcalde — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Els tinents i les tinentes d'alcalde

Els tinents i les tinentes d'alcalde

Els tinents i les tinentes d’alcalde o alcaldessa són nomenats per l’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i exerceixen les atribucions que expressament se'ls delega.

Són les persones col·laboradores immediates, directes i permanents de l’alcalde i el substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Mitjançant Decret d'Alcaldia del 5 de juliol de 2023 (núm. 2023-0259) s'ha nomenat tinents i tinentes d'alcalde (enllaç al Butlletí Oficial de la Província):

Primer. Antonio Tornos Pros
Segona. Blanca Roure Farreres
Tercera. Mireia Perna Soler
Quarta. Yolanda Escuer Molins

Els tinents d’alcalde nomenats més amunt constitueixen la Junta de Govern Local, amb la presidència de l'alcalde, Joan Gilart Escuer.

  • Compartir