Grups municipals — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Grups municipals

Grups municipals

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBLR), regula la necessitat de la constitució dels grups polítics dins de l’organització interna de l’Ajuntament d’Alpicat, així com la seva composició i el nomenament i funcions del portaveu del grup polític.
Vistes les diferents propostes formulades pels diferents partits, coalicions o federacions que han obtingut representació en aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals celebrades el 28 de maig de 2023, el Ple va acordar la creació dels grups polítics següents:
a) Grup municipal “JUNTS IMPULSEM ALPICAT CM”, JIA-CM
b) Grup municipal “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AM”, ERC-AM
c) Grup municipal “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CP”, PSC-CP
d) Grup municipal “PARTIT POPULAR” PP

Portaveus:
a) Grup Municipal “JUNTS IMPULSEM ALPICAT CM”, JIA-CM
- Antonio Tornos Pros (portaveu)
- Blanca Roure Farreres (suplent)

b) Grup Municipal “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL”, ERC-AM
- Antoni González Aceituna (portaveu)

c) Grup Municipal “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS”, PSC-CP
- Teresa Mayoral Seró (portaveu)

d) Grup Municipal “PARTIT POPULAR”, PP
- Ramon Josep Piñol Vergé (portaveu)

          

  • Compartir