Grups municipals — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Grups municipals

Grups municipals

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBLR), regula la necessitat de la constitució dels grups polítics dins de l’organització interna de l’Ajuntament, així com la seva composició i el nomenament i funcions del portaveu del grup polític.

 

S'han creat els grups polítics següents (vistes les diferents propostes formulades pels diferents partits, coalicions o federacions que han obtingut representació en aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals celebrades el passat 26 de maig de 2019 i els canvis que s'han anat succeint al llarg del mandat.

S’assenyala el nom del grup, els membres que el constitueixen, així com el nomenament de portaveu titular i si s’escau del portaveu suplent:

 

a)  Grup municipal "Junts per Alpicat”, JxA

b)  Grup municipal “Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal”, ERC-AM

c)  Grup municipal “Alpicat es Mou” AesM

d)  Grup municipal “Cup Alpicat”, CUP

e)  Grup municipal “Partit dels Socialites de Catalunya – Candidatura de Progrés”, PSC-CP

f)   Grup municipal “Ciutadans Alpicat / Ciudadanos Alpicat”, C’s

 

Els membres adscrits i portaveus titulars i suplents elegits per cadascun dels diferents grups polítics, abans esmentats, són:

 

a) Grup Municipal Junts per Alpicat”, JxA

            - Joan Gilart Escuer

            - Antonio Tornos Pros (portaveu)

            - Teresa Bosch Morell

            - Blanca Roure Farreres

            - Joan Limón Márquez (substitut)

b) Grup Municipal “Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal”, ERC-AM

            - Montse Molina Sebé (portaveu)

            - Josep M. Pocino Moga (substitut)

            - Anna Roure Chiquero

c) Grup Municipal “Alpicat es Mou” AesM

            - Llorenç Besa Serra (portaveu)

d) Grup Municipal “Cup Alpicat”, CUP

            - Elisabeth Martínez Salamó (portaveu)

 e) Grup Municipal “Partit dels Socialites de Catalunya – Candidatura de Progrés”, PSC-CP

            - Teresa Mayoral Seró (portaveu)

f) Grup Municipal “Ciutadans Alpicat / Ciudadanos Alpicat”, C’s

            - Cristina Latorre López (portaveu)

g) Regidora no adscrita:

               - Mireia Perna Soler 

  • Compartir