Què he de fer per apuntar un infant a la llar d'infants municipal? — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Què vols saber? / Què he de fer per apuntar un infant a la llar d'infants municipal?

Què he de fer per apuntar un infant a la llar d'infants municipal?

El procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars d'infants públiques està regulat per una llei del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes el dia de l'inici del curs.

Per cada curs escolar, s’estableix un calendari de preinscripcions i matrícules que, al seu moment, es publica en aquesta mateixa pàgina web, amb el detall de tota la documentació que s’ha de presentar per a ser admès/a, el lloc on s’ha de presentar, etc.

Al llarg del curs, les escoles bressol poden també admetre nens i nenes de més de 16 setmanes, sempre que tinguin disponibilitat de places.

Cal presentar sempre la sol·licitud de preinscripció per ser admès o admesa per primera vegada en una llar d'infants o escola bressol municipal.

En el cas de nens ja escolaritzats, no cal fer aquest tràmit. 

L'Ajuntament d'Alpicat informa del període de preinscripció i matrícula, cada any, per la pàgina web i pels canals habituals de comunicació.

  • Compartir