He donat de baixa definitiva un vehicle. Què he de fer per recuperar la part proporcional dels diners? — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Què vols saber? / He donat de baixa definitiva un vehicle. Què he de fer per recuperar la part proporcional dels diners?

He donat de baixa definitiva un vehicle. Què he de fer per recuperar la part proporcional dels diners?

Quan s'ha pagat l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica d'un vehicle que durant l'any hem donat de baixa definitiva davant la Prefectura de Trànsit, la persona interessada pot demanar la devolució de la part proporcional de l'impost, tenint en compte la data de la baixa i que el càlcul de l'import s'efectua per trimestre vençut.

Qualsevol persona física o jurídica que hagi donat de baixa un vehicle pot demanar-ho a l'Ajuntament presentant la documentació següent:

 

  • Sol·licitud emplenada. Podeu aconseguir el model en aquest enllaç: sol·licitud .
  • Original del rebut pagat.
  • Full de transferència bancària: Podeu aconseguir el model en aquest enllaç: full de transferència per IVTM.
  • Còpia del certificat de destrucció del vehicle que us ha donat l'empresa de desguàs.
  • Còpia de la baixa del vehicle.
  • Còpia del DNI del titular del vehicle.
  • Compartir