Som família nombrosa. Tenim dret a bonificació a l'Impost sobre béns immobles? — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Què vols saber? / Som família nombrosa. Tenim dret a bonificació a l'Impost sobre béns immobles?

Som família nombrosa. Tenim dret a bonificació a l'Impost sobre béns immobles?

Si sou família nombrosa teniu dret a un descompte en el rebut d'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

 

Per demanar-ho, podeu presentar la documentació següent:

 

  • Model de sol·licitud emplenat (podeu descarregar-lo des d'aquí)
  • Original o còpia compulsada del carnet de família nombrosa (on hi constin tots els membres)
  • Còpia del DNI de la persona titular del rebut
  • Còpia de l’últim rebut de l’IBI (Impost sobre béns immobles)
  • Volant de convivència (el tramita l’Ajuntament, d'ofici)
  • Compartir