Convocatòria de Ple ordinari el 27 de març de 2023 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria de Ple ordinari el 27 de març de 2023

Convocatòria de Ple ordinari el 27 de març de 2023

27 de març de 2023
Convocatòria de Ple ordinari el 27 de març de 2023

Ple ordinari 27 de març de 2023

S'ha convocat sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament pel proper dia 27 de març de 2023, amb el següent detall:

1a convocatòria:  a les 19 h
2a convocatòria:  a les 19.05 h

Lloc: sala de plens de l'Ajuntament (carrer Major, 24) 

Ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Cessió de domini públic de terreny antenes per adjudicació directa

3. Adhesió a la pròrroga del II Pla de polítiques de dones per al període 2023-2024 amb el Consell Comarcal del Segrià.

4. Donar compte del Decret d´Alcaldia d´aprovació de la liquidació del pressupost 2022

5. Col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i l'Ajuntament d'Alpicat per al desenvolupament del Pla Local de Joventut

6. Conveni per a l'impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) amb el Consell Comarcal del Segrià

7. Aprovació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d'atenció i acollida d'animals domèstics (exp. ccs 2091/2022)

8. Informe de morositat 4rt trimestre 2022

9. Relació de decrets

10. Donar compte de l’execució del pressupost, 4er trimestre

11. (Urgència) Modificació de Crèdits 2/2023 del pressupost general de la Corporació, crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent de tresoreria

12. (Urgència) Aprovació inicial del Projecte de tancament d'una pista polisportiva coberta al Parc del Graó d'Alpicat

13. (Urgència) Aprovació definitiva del Reglament municipal de les llars d'infants d'Alpicat

14. Altres assumptes d'urgència

15. Precs i preguntes

  • Compartir