Convocatòria de Ple ordinari 28-11-22 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria de Ple ordinari 28-11-22

Convocatòria de Ple ordinari 28-11-22

Dia 28 de novembre de 2022
Convocatòria de Ple ordinari 28-11-22

Convocatòria Ple 28-11-22

S'ha convocat sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament pel proper dia 28 de novembre de 2022, amb el següent detall:

1a. convocatòria:  a les 19 h
2a. convocatòria:  a les 19.05 h

Lloc: sala de plens de l'Ajuntament (carrer Major, 24) 

Ordre del dia:

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Alpicat sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l'àmbit dels vigilants municipals
3.Conveni amb Consell Comarcal del Segrià programa ACOL
4.Conveni amb Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials
5.Aprovació del Pla antifrau de l'Ajuntament d'Alpicat i adhesió al codi de principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis
6.Prevenció de Riscos Laborals. Protocol per a la prevenció i abordatge d'assetjament sexual i per raó de sexe
7.Protocol per a la prevenció i gestió de l'assetjament moral, discriminatori o laboral de l'Ajuntament d'Alpicat
8.Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament d'Alpicat (2022-2026)
9.Aprovació del Pressupost general per a 2023, Plantilla de personal, Relació de llocs de treball i Bases d'execució
10.Correcció error material a l’acord plenari de calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a 2023.
11.Informe morositat 3er trimestre
12.Donar compte de l’execució del pressupost, 3er trimestre
13.Relació Decrets
14.Compliment art. 104 bis
15.Moció del grup PSC-CP amb motiu del 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones
16.Moció del grup PSC-CP a favor de l'assignació del 25% del pressupost automàtic de salut a l'atenció primària
17.Moció del grup ERC-AM d'Alpicat de commemoració any Nativitat Yarza Planas
18.Moció del grup ERC-AM d'Alpicat per demanar al govern espanyol la cessió de casernes o instal·lacions militars no utilitzades o infrautilitzades per a projectes municipals d'ús social
19.Moció del grup ERC-AM d'Alpicat en defensa de les dones iranianes
20.Assumptes d'urgència
21.Precs i preguntes

  • Compartir