Rehabilitació de l'edifici "Cal Negre" — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Obres municipals / Rehabilitació de l'edifici "Cal Negre"

Rehabilitació de l'edifici "Cal Negre"

Consolidació estructural i rehabilitació de la coberta

En data 15 de març de 2012 es redactà un avantprojecte de consolidació estructural i rehabilitació de l'edifici "Cal Negre" d'Alpicat.

La Junta de Govern Local de 9 d’agost de 2013 aprovà inicialment el “Projecte de consolidació estructural i rehabilitació de l’edifici “Cal Negre”, al municipi d’Alpicat, redactat per l’arquitecte municipal, de data 31 de juliol de 2013, amb un pressupost de contracta de 231.102,16 € (dos cents trenta-un mil cent dos amb setze euros).

El projecte ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies per a què pugui ser examinat i si s'escau, s'hi puguin presentar al.legacions.

Atès que no s'han presentat al.legacions el projecte s'ha entès aprovat definitivament.

Actualment, el projecte es toba en construcció.

  • Compartir