Ampliació del cementiri municipal — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Obres municipals / Ampliació del cementiri municipal

Ampliació del cementiri municipal

Construcció d'un nou pavelló de nínxols.

La Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2014 aprovà inicialment el "Projecte de construcció d’un nou pavelló de nínxols al cementiri", al municipi d’Alpicat, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, de data 6 de febrer de 2014, amb un pressupost de contracta de 54.262,57 € (cinquanta-quatre mil dos-cents seixanta-dos amb cinquanta-set cèntims).

emplaçament

L’esmentat acord s’exposà al públic al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 39 de 26 de febrer de 2014, Diari Oficinal de la Generalitat de Catalunya 6574 de 4 de març de 2014, tauler d’anuncis, web municipal i E-Tauler. Transcorregut el termini de 30 dies d’exposició al públic, no s’han presentat reclamacions o al·legacions i consegüentment l’acord inicial ha esdevingut definitiu.

constrninxols

Actualment, les obres s'estant executant.

 

  • Compartir