Millora de l'accessibilitat del C. de Lleida enfront a l'escola Terraferma — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Obres municipals / Millora de l'accessibilitat del C. de Lleida enfront a l'escola Terraferma

Millora de l'accessibilitat del C. de Lleida enfront a l'escola Terraferma

Obres finalitzades

L'estat inicial en 2012 era el que es reflexa a la següent fotografia:

 

La Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2014 aprovà inicialment el “Projecte de millora de l’accessibilitat del C. de LLeida (antiga carretera LV-9022) enfront a l’escola Terraferma d’Alpicat”, de data 20 de febrer de 2014, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost de contracta de 24.909,64 € (vint-i-quatre mil nou-cents nou amb seixanta-quatre euros).

L'esmentat acord s'exposà al públic al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 45 de 6 de març de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6577 de data 7 de març de 2014, tauler d’anuncis i web municipal. Durant aquest període es va rebre una al·legació, la qual ha estat desestimada en Junta de Govern Local de 9 de maig de 2014, pels motius recollits en l’informe d’intervenció de data 6 de maig de 2014 i consegüentment s’aprovà definitivament el projecte esmentat.

Les obres s'han finalitzat quedant com es veu a la fotografia següent:

  • Compartir