Millora urbana Carrer Raimat — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Obres municipals / Millora urbana Carrer Raimat

Millora urbana Carrer Raimat

Obres finalitzades

L'estat de la cruïlla entre el carrer Raimat i Mossen Cinto a l'any 2012 era el que es pot observar a la fotografia següent:

L'estat de la cruïlla entre el carrer Raimat i Fleming a l'any 2012 era el següent:

estatactual2.jpg

La Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2012 aprovà inicialment el “Projecte de millora urbana del carrer Raimat del municipi d’Alpicat” redactat pels tecnics municipals tècnics municipals, de data desembre de 2012.

L’esmentat acord s’exposà al públic al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 3 de 5 de gener de 2013, diari “la Mañana” de 29 de desembre de 2012, tauler d’anuncis i web municipal.

Durant el període d’exposició al públic s’ha estimat l’al·legació en nom de la comunitat de propietaris del carrer Mossèn Cinto 90, que no introdueix modificacions substancials al projecte inicial, i la Junta de Govern de 15 de febrer de 2013 aprova definitivament el projecte esmentat.

El resultat fional de les obres es pot observar a les següents fotografies:

  • Compartir