Circuit de Motociclisme — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Llicències i autoritzacions / Circuit de Motociclisme

Circuit de Motociclisme

Llicència d'activitats per a un circuit de motociclisme "off road"

La Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2014, aprovà inicialment el “Projecte d’activitats per a un circuit de motociclisme off road”, al municipi d’Alpicat, redactat per l’arquitecte Marc Ribes Mesalles d’octubre de 2014, d’acord amb el que estableix l’article 57 de la Lleida 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats, se sotmet a informació pública per el termini de 30 dies, a comptar de la data de l’última publicació. Durant aquest termini, l’expedient s'exposa públicament per que pugui ser examinat per qualsevol interessat, i puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.

  • Compartir