Aprovació inicial de la 9a Modificació Puntual del POUM — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Planejament / Aprovació inicial de la 9a Modificació Puntual del POUM

Aprovació inicial de la 9a Modificació Puntual del POUM

Aprovació inicial de la 9a Modificació Puntual del POUM

9a Modificació Puntual del POUM

El Ple de 16 de març de 2023 va aprovar inicialment la 9a Modificació Puntual del POUM  per a “l’ampliació de l’àmbit del sistema d’equipaments en l’illa de la biblioteca pública Sant Bartomeu d’Alpicat i compensació d’equipament i zona verda”, redactada pels serveis tècnics en data 13 de març de 2023.

De conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, se sotmet a informació pública per el termini d'un mes, a comptar de la data de l'última publicació al BOP de Lleida, DOGC i diaris «Segre» i «La Mañana» i se suspèn l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a tot el sòl urbà en les matèries objecte d’aquesta novena modificació.

Durant aquest termini l'expedient podrà ser examinat per qualsevol persona interessada, a les dependències municipals ubicades a la plaça Església, 4, d'Alpicat durant l'horari d'oficines de 8.30 a 14.00 hores i a la seu electrònica perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

  • Compartir