Sol·licituds d'ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Sol·licituds d'ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda

Sol·licituds d'ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda

El Consell Comarcal del Segrià ha obert convocatòria per la concessió d'ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d'atenció especialitzada de la comarca.

Poden sol·licitar aquests ajuts:

- Les  persones físiques que tinguin plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat a la comarca del Segrià, segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Els Centres d'atenció especialitzada que gestionen el servei de transport regular adaptat pels seus usuaris.

Les persones per poder sol·licitar aquests ajuts han de reunir les característiques regulades en l'apartat a), del punt 4 de les Bases específiques dels ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d'atenció especialitzada de la comarca. Aquestes són:

•          Les persones beneficiàries han de ser més grans de 18 anys.

•          Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat o persona gran amb dependència, mitjançant el certificat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on consti, a més, que supera el barem de mobilitat reduïda o que disposa del barem d’acompanyament, En el seu defecte, cal presentar fotocopia de la Sol·licitud registrada  de reconeixement del grau de la discapacitat  presentada al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies.

•          A més, la persona ha de tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat a la comarca del Segrià, segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

•          Estar empadronat en algun dels municipis de la comarca del Segrià, excepte a la ciutat de Lleida.

No podran ser beneficiàries de l’ajut objecte d’aquestes bases les persones individuals quan el centre al qual assisteixin gestioni el servei de transport adaptat, disposin de plaça i el centre concorri a la convocatòria.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins a les 14 hores del 5 de desembre de 2019

Termini per a la presentació de la documentació justificativa: fins a les 14 hores del 15 de gener de 2020

En aquest ENLLAÇ podeu consultar la convocatòria, bases i els models normalitzats de sol·licituds i documentació justificativa.

 

 

  • Compartir