Ple extraordinari — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Ple extraordinari

Ple extraordinari

El 19 de febrer, a les 13.30 h, a la sala d'actes de la Casa de la Vila

S'informa de la propera convocatòria del Ple de l'Ajuntament:

Dia: 19 de febrer de 2019
Hora:13:30 h
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
Caràcter: extraordinari a petició de sis regidors

Ordre del dia:
1.Sotmetre a votació del ple municipal la realització d’una consulta popular entre el veïna d’Alpicat per decidir quin tipus d’equipament municipal ha d’acollir Cal Negre, prèvia exposició pública del cost de finalització de tot el projecte d’adequació de Cal Negre (sumant al pressupost inicial les despeses derivades de la situació actual de paralització de les obres.
2.Sotmetre a votació del ple municipal la realització d’una consulta popular entre el veïnat d’Alpicat per decidir quin edifici, construït, en projecte o futurible, ha d’acollir les dependències municipals de l’Ajuntament, prèvia exposició pública d’un estudi de costos de la remodelació de l’actual Ajuntament (incloent les sales annexes i superiors que inclouen les antigues dependències de la casa del metge i els espais d’ús associatiu i polític) i un estudi de costos d’una nova edificació en terrenys municipals disponibles.
3. Donar compte, per part dels diferents grups, de diversos aspectes vinculats a l’expedient de Cal Negre
a) Des de la seva compra i el primer projecte destinat a un ús cultural passant per un canvi en l’ús final i dels modificacions tècniques en quan al projecte que això ha comportat.
b) Explicació detallada de les despeses econòmiques directes i indirectes que ha comportat cadascuna d’aquestes modificacions.
c) Informe econòmic amb totes les despeses i ingressos vinculats a l’expedient de Cal Negre des de la seva adquisició fins a l’actualitat, incloent-hi el retorn dels avals i fiances de les diferents obres executades.
d) Exposició dels motius de la paralització i valoració de les anotacions que es registren en llibre d’ordre i assistències i el llibre d’incidències.
e) Estat actual de l’edifici, despeses realitzades i previsió del desviament de la despesa respecte al pressupost inicial, a partir de la nova situació creada per l’informe del tècnic que l’ha paralitzat.
f) La gestió del material catalogat que ha estat retirat i la seva situació física i de conservació actualment.
g) Valoració dels informes de secretaria i intervenció en relació amb l’esmentat expedient i les implicacions que se’n puguin derivar de les seves conclusions.
  • Compartir