Convocatòria Ple ordinari — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria Ple ordinari

Convocatòria Ple ordinari

30 de setembre de 2019. A les 19 h, en primera convocatòria i a les 19.05 h, en segona convocatòria

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària
Data i hora
1a convocatòria: 30 / de setembre / 2019 a les 19:00
2a convocatòria: 30 / de setembre / 2019 a les 19:05
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
No admet participació a distància

A) Part resolutiva
•1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors extraordinàries de 15 de juny, 23 de juliol i 30 de setembre
•2. 1595/2018 Aprovació provisional de la vuitena modificació puntual del POUM d’Alpicat per la qual es modifiquen els articles 30, 31, 32, 56, 65, 66, 68, 69, 71, 76, 78, 110, 112, 121, 140, 141 i 143 175, 179, 180 i 181 de les Normes urbanístiques del POUM.
•3. 340/2019. Addenda conveni Consell Comarcal del Segrià per a l’execució del programa treball i formació 2018
•4. 1144/2017. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Alpicat d’encàrrec de gestió del servei escolar de menjador de l’escola Dr. Serés d’Alpicat.
•5. 1290/2019. Aprovació conveni Mancomunitat de Pinyana
•6. 1289/2019. Acord d’adhesió a la central de contractació de l’associació catalana de municipis i comarques i del consorci català pel desenvolupament local
•7. 1327/2019 Modificació del contracte d'ampliació de les piscines municipals
•8. 5/2019 Resolució del contracte “Rehabilitació de Cal Negre com a oficines municipals
•9. 946/2019. Calendari de festes locals 2020
•10. 1195/2019. Ratificar el Decret de nomenament de secretària del Registre Civil d’Alpicat
•11. 638/2019. Aprovació del compte general 2018
•112. 292/2019. Modificació de crèdits, extraordinaris, número 4
•13. 709/2019. Informe morositat 1r i 2n trimestre 2019
•14. 2069/2018. Altres Operacions de Pressupostos Tancats
•15. 952/2017. Cessió de béns instal·lació antena telefonia mòbil pol. 4 parcel·la 96
B) Activitat de control
•16. 63/2019 Decrets signats per Alcaldia
•17. 520/2019. Donar compte de l’aprovació del decret 108/2019 d’aprovació de la liquidació de l’any 2018
•18. 103/2017 Informe de l’alcalde del compliment de l’article 104 bis de la Llei 7/1985 de d’abril, Reguladora de les bases del règim local, primer i segon trimestres 2019
•19. 40/2019. Donar compte de l’execució del pressupost 1r i 2n trimestre 2019
•20. 1192/2019. Moció de ratificació de l’adhesió d’Alpicat a l’associació de municipis per la independència
•21. 1476/2019. Moció contra la crisi ecològica i climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques
•22. 1477/2019. Moció en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies
C) Precs i preguntes
•23. Assumptes d'urgència
•24. Precs i preguntes

  • Compartir