Convocatòria Ple ordinari — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria Ple ordinari

Convocatòria Ple ordinari

El 26 de novembre, a les 20 h, a la sala d'actes de la Casa de la Vila, es farà Ple ordinari

S'informa de la propera convocatòria del Ple de l'Ajuntament:

Dia:  26 de novembrede 2018

Hora: 20 h

Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

Caràcter: ordinari

Ordre del dia:

1. 1549/2018 Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 24 de setembre de 2018

2.1564/2018 Aprovació de la modificació de la jornada laboral de 35 h setmanals

3.1144/2017 Conformitat de l’Ajuntament d’Alpicat a l’acord del Consell Comarcal del Segrià de 25 de maig de 2018 de pròrroga per al curs 2018-2019 del conveni signat per la gestió del servei escolar de menjador escolar de l’escola Dr. Serés d’Alpicat

4.57/2018 Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana núm. 8

5.1727/2018 Aprovació inicial del Mapa acústic d’Alpicat i ordenança reguladora

6.1595/2018 Aprovació inicial de la modificació núm. 8 del Pla d’Ordenació urbanística Municipal

7.1737/2018 Aprovació inicial de la modificació núm. 4 del pressupost general de la Corporació per a 2018, i extraordinari suplement de crèdit

8.1704/2018 Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a 2019 i documentació annexa

9.1757/2018 Pròrroga del protocol d’igualtat de gènere

10.1887/2018 Nomenament de director d’Alpicat ràdio

11.1863/2018 Decrets Alcaldia

12.103/2017 Informe de l’alcalde del compliment de l’article 104 bis de la Llei 7/1985 de d’abril, Reguladora de les bases del règim local, tercer trimestre 2018

13. 1747/2018 Donar compte de l’execució del pressupost, tercer trimestre 2018

14. 1606/2018 Aprovació de l’informe de morositat, tercer trimestre 2018

15. Mocions presentades al Ple

15.1. Moció presentada pel grup PSC-CP  i Ciutadans d’Alpicat per a que les taxes de les piscines municipals per a la gent que no estigui empadronada a Alpicat sigui diferent a la dels alpicatins

15.2. Moció del grup municipal socialista al ple de l’Ajuntament d’Alpicat per instar el departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors

16. Assumptes d’urgència

17. Precs i preguntes

  • Compartir