Convocatòria de Ple ordinari — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria de Ple ordinari

Convocatòria de Ple ordinari

L'alcalde ha convocat Ple ordinari per al proper 30 de novembre de 2015, a les 20 h, a l'Ajuntament
Convocatòria de Ple ordinari

Ple ordinari

Dia: 30 de novembre de 2015

Hora: 20 h

Lloc: sala de plens de l'Ajuntament

Caràcter: ordinari

Ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors ordinària 8/2015 de 30 de setembre de 2015 i extraordinària 9/2015 de 23 de novembre de 2015.

2. Aprovació inicial de la sisena modificació del POUM d’Alpicat relatiu a l'ajust dels sectors SUDR1 i SUDR3 de Alpicat contingut en els plànols normatius O.02 – Classificació, O.03.00 - Plànol general d’ordenació - Terme municipal, O.03.15 - Plànol general d’ordenació - Cel.la 15 i els articles 149, 150 i 160 de les Normes Urbanístiques corregint i adaptant les superfícies dels sectors urbanitzables delimitats.

3. Aprovació inicial del projecte ordinari d’”obres d’urbanització complementària de l’àmbit del PP2”.

4. Aprovació inicial del projecte de “millora d’eficiència energètica de l’enllumenat d’Alpicat”.

5. Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació per a 2016 i plantilla de personal, relació de llocs de treball i bases d’execució del pressupost.

6. Bonificació d’una quota tributària de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per obres d’adaptació.

7. Informe de l’alcalde del compliment de l’article 104 bis de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases del règim local, tercer trimestre.

8. Decrets d'Alcaldia.

9. Aprovació de l’informe de morositat, tercer trimestre 2015.

10. Donar compte de l’execució del pressupost tercer trimestre 2015.

11. Donar compte del compliment del Pla d’ajust tercer trimestre 2015.

12. Assumptes d’urgència.

13. Mocions presentades al Ple.

            13.1. Moció presentada per CiU, GIALP i ERC de suport  la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

            13.2. Moció de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per la retirada dels símbols franquistes presents a edificis no públics del poble.

            13.3. Moció de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per l’adaptació dels elements reductors de velocitat al trànsit pesant dins el nucli urbà d’Alpicat.

            13.4. Moció de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per recuperar la gestió municipal del servei de premsa i comunicació de l’Ajuntament d’Alpicat.

            13.5. Moció de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per a què l’alcalde i els regidors del Ple municipal renunciïn a obsequis i regals de tercers.

            13.6. Moció de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per la reformulació de l’ordenança fiscal municipal número 30 (Taxa per entrada de vehicles i reserves a la via pública per aparcament).

            13.7 Moció presentada per ERC sobre els atacs de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.

            13.8. Moció presentada per C’s per a adoptar mesures per a reestructurar els passos de vianants a les aturades d’autobús.

            13.9. Moció presentada per C’s per a la congelació de l’IBI.

            13.10. Moció presentada per C’s per al canvi o modificació de l’article 12 de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública.

14. Precs i preguntes.

  • Compartir