Convocatòria de Ple extraordinari — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria de Ple extraordinari

Convocatòria de Ple extraordinari

Dia 23 de juliol, a les 14 h
Convocatòria de Ple extraordinari

Ple


Extraordinària
Motiu: «Art. 38 RD 2568/1986 de 28 de novembre»

Data i hora
1a convocatòria: 23 / de juliol / 2019 a les 14:00

Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. 1056/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i Indemnitzacions)
2. 1064/2019. Periodicitat de les sessions del Ple
3. 1062/2019 Presa de raó de la constitució dels grups municipals
4. 1169/2019. Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local 1169/2019
5. 1059/2019 Creació, règim jurídic i composició de la Comissió Informativa del Ple
6. 1063/2019 Règim Jurídic i composició de la Comissió Especial de Comptes
7. 1061/2019 Nomenament dels representants de la Corporació a òrgans col·legiats de competència del Ple
B) Activitat de control
8. 1189/2019 Coneixement de les resolucions de l’alcaldia, en matèria de tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, i delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local i altres.

  • Compartir