Calendari de cobrança dels tributs — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Notícies / Calendari de cobrança dels tributs

Calendari de cobrança dels tributs

L’Ajuntament informa de la modificació del calendari de cobrança dels tributs, a causa de la declaració de l’estat d’alarma per la COVID 19, que queda fixat de la forma següent i que suposa un endarreriment en els terminis de pagament dels tributs:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM):

Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de les domiciliacions es realitzarà el dia 21 de maig de 2020.

Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de pagament en període voluntari finalitza el dia 25 de maig de 2020.

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbana):

Inici de cobrança: 15 de juny de 2020.

Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de les domiciliacions es realitzarà en les següents dates:

- Càrrega del rebut 1/3 d’IBI: 1 de juliol de 2020.

- Càrrega del rebut 2/3 d’IBI: 3 de setembre de2020.

- Càrrega del rebut 3/3 d’IBI: 4 de novembre de 2020.

Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de pagament en període voluntari finalitza el dia 17 d’agost de 2020.

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI rústega) i Impost sobre activitats econòmiques (IAE):

Inici de cobrança: 14 d’octubre de 2020

Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de les domiciliacions es realitzarà el dia 4 de novembre de 2020.

Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de pagament en període voluntari finalitza el dia 15 de desembre de 2020.

Taxa de conservació del cementiri

Taxa de recollida d’escombraries

Taxa per les entrades de vehicles i reserves a la via pública per aparcament

Pendent d’aprovació del calendari de cobrament. A nivel orientatiu, s’esmenta que aquests rebuts es giraran a partir del mes d’agost en endavant.

 

  • Compartir