Terminis de pagament de l'IBI urbana 2018 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Recaptació / Terminis de pagament de l'IBI urbana 2018

Terminis de pagament de l'IBI urbana 2018

Calendari cobratori per als rebuts domiciliats i per als no domiciliats.

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, per delegació dels ajuntaments i altres ens públics, gestiona els tributs i altres ingressos de Dret Públic.

S'anuncia el calendari cobratori de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'excercici 2018:

  • Rebuts no domiciliats: es podran pagar entre el 30 d'abril de 2018 i el 5 de juliol de 2018
  • Rebuts domiciliats: es faran tres càrrecs els dies 30 de maig, 1 d'agost i 31 d'octubre.

  • Compartir