Cobrament dels rebuts d'escombraries (tots, excepte habitatges particulars) — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Recaptació / Cobrament dels rebuts d'escombraries (tots, excepte habitatges particulars)

Cobrament dels rebuts d'escombraries (tots, excepte habitatges particulars)

En període voluntari, del 10 de maig al 10 de juliol
Cobrament dels rebuts d'escombraries (tots, excepte habitatges particulars)

Cobrament

Per decret d’Alcaldia s’aprovà definitivament el padró fiscal corresponent a la taxa de recollida domiciliària d’escombraries 2017 resta, corresponent al primer termini.

El cobrament dels rebuts en període voluntari es farà des del dia 10 de maig al 10 de juliol de 2017.

El cobrament s’efectuarà a través de les entitats de dipòsit La Caixa, Ibercaja, Banc Popular i amb targeta a les oficines de l’Ajuntament.

Transcorregut el termini esmentat, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.

Aquest repartiment no inclou els habitatges particulars.

  • Compartir