Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Recaptació / Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016

Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016

Aprovació definitiva del padró fiscal i cobrament dels rebuts
Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016

Cobrament de guals

Per decret d’Alcaldia de 26 d’abril de 2016, s’aprovà definitivament el padró fiscal corresponent a la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves a la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 2016.

El cobrament dels rebuts en període voluntari es farà des del dia 30 de setembre al 30 de novembre de 2016.

El cobrament s’efectuarà a través de les entitats de dipòsit La Caixa, Ibercaja, Banc Popular i amb targeta a les oficines de l’Ajuntament.

Transcorregut el termini esmentat, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.

  • Compartir