Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2020-2021 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Ensenyament / Llars d'infants municipals / Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2020-2021

Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2020-2021

Inscripcions fetes fora del termini establert al mes de maig 2020

 

Informació general

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès o admesa per primera vegada a una llar d’infants o escola bressol pública.

Per ser admès en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2020-2021. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

Cal presentar a l'Ajuntament la sol·licitud de preinscripció, amb la documentació que consta a l'anvers del document de sol·licitud, per ser admès o admesa per primera vegada a la llar d’infants municipal d'Alpicat. (es pot descarregar el model des d'aquí), tenint en compte les mesures següents, en prevenció de la Covid-19:

-ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);

-han de portar la documentació fotocopiada des de casa i el seu propi bolígraf;

-portar mascareta;

-no acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat  o que presentin símptomes; 

 

Preus per assistència d'infants a les llars d'infants d'Alpicat

Documentació 

Documentació identificativa

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Fotocòpia del DNI de l'alumne/a, si en té.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'infant.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula, presentant la documentació següent a l'Ajuntament (només després d'haver-se confirmat l'acceptació de l'infant al centre):

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

  • Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.


Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

I al centre s'emplenaran els documents següents:

  •  Autorització de les sortides que es realitzaran durant el curs escolar.
  • Autorització de recollida dels infants.
  • Fitxa de l’alumne

______________________

Aquesta informació és vàlida llevat d'error tipogràfic.

  • Compartir