Ordenances fiscals — Ajuntament d'Alpicat
Navegació
Sou a: Inici / Ajuntament / Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

Ordenança 1. Impost sobre béns immobles

PDF document icon Ordenança 1, Impost sobre béns immobles.pdf — PDF document, 288 KB (295925 bytes)

 • Compartir

Ordenança 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

PDF document icon Ordenança 2, Impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf — PDF document, 437 KB (447736 bytes)

 • Compartir

Ordenança 3. Impost sobre construccions instal_lacions i obres

PDF document icon Ordenança 3, Impost sobre construccions instal_lacions i obres.pdf — PDF document, 361 KB (370496 bytes)

 • Compartir

Ordenança 4. Taxa de recollida d'escombraries

PDF document icon Ordenança 4, Taxa de recollida d'escombraries.pdf — PDF document, 269 KB (275731 bytes)

 • Compartir

Ordenança 5. Taxa per llicencia d'obertura d'establiments

PDF document icon Ordenança 5, Taxa per llicencia d'obertura d'establiments.pdf — PDF document, 396 KB (406418 bytes)

 • Compartir

Ordenança 6. Taxa per retirada de vehicles de la via pública.

PDF document icon Ordenança 6, Taxa per retirada de vehicles de la via pública.pdf — PDF document, 379 KB (388100 bytes)

 • Compartir

Ordenança 7. Taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

PDF document icon Ordenança 7, Taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.pdf — PDF document, 443 KB (454512 bytes)

 • Compartir

Ordenança 8. Taxa de cementiri municipal

PDF document icon Ordenança 8, Taxa de cementiri municipal.pdf — PDF document, 468 KB (479784 bytes)

 • Compartir

Ordenança 9. Contribucions especials

PDF document icon Ordenança 9, Contribucions especials.pdf — PDF document, 427 KB (437712 bytes)

 • Compartir

Ordenança 10. Reguladora dels preus públics

PDF document icon Ordenança 10, Reguladora dels preus públics.pdf — PDF document, 489 KB (501232 bytes)

 • Compartir

Ordenança 11. Preu públic per les ocupacions del subsòl, sòl i volada

PDF document icon Ordenança 11, Preu públic per les ocupacions del subsòl sòl i volada.pdf — PDF document, 428 KB (438987 bytes)

 • Compartir

Ordenança 12. Preu públic pel servei de mostasseria i repès

PDF document icon Ordenança 12, Preu públic pel servei de mostasseria i repès.pdf — PDF document, 248 KB (254809 bytes)

 • Compartir

Ordenança 13. Preu públic pel servei d'escorxador

PDF document icon Ordenança 13, Preu públic pel servei d'escorxador.pdf — PDF document, 291 KB (298498 bytes)

 • Compartir

Ordenança 14. Preu públic per la prestació del servei de veu pública

PDF document icon Ordenança 14, Preu públic per la prestació del servei de veu pública.pdf — PDF document, 431 KB (442071 bytes)

 • Compartir

Ordenança 15. Preu per la prestació dels serveis de piscines i altres

PDF document icon Ordenança 15, Preu públic per la prestacio dels serveis de piscines i altres.pdf — PDF document, 494 KB (506385 bytes)

 • Compartir

Ordenança 16. Preu públic per l'abastament d'aigua potable

PDF document icon Ordenança 16, Preu públic per l'abastament d'aigua potable.pdf — PDF document, 773 KB (791916 bytes)

 • Compartir

Ordenança 17. Preu públic per parades situades en terrenys d'ús públic

PDF document icon Ordenança 17, Preu públic per parades situades en terrenys d'ús públic.pdf — PDF document, 530 KB (543636 bytes)

 • Compartir

Ordenança 18. Taxa de clavegueram

PDF document icon Ordenança 18, Taxa de clavegueram.pdf — PDF document, 426 KB (436587 bytes)

 • Compartir

Ordenança 19. Preu públic per la venda de llibres

PDF document icon Ordenança 19, Preu públic per la venda de llibres.pdf — PDF document, 404 KB (414627 bytes)

 • Compartir

Ordenança 20. Preu públic per la prestació de servei d'accés a les sessions de ball i altres

PDF document icon Ordenança 20, Preu públic per la prestació de serveis d'accès a les sessions de ball i altres.pdf — PDF document, 462 KB (473582 bytes)

 • Compartir

Ordenança 21. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (fins 23-1-14)

PDF document icon Ordenança 21, plusvàlua fins 23-1-14.pdf — PDF document, 530 KB (543738 bytes)

 • Compartir

Ordenança 21. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a partir 24-01-14

PDF document icon Ordenança 21, Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a partir 24-01-14.pdf — PDF document, 500 KB (512490 bytes)

 • Compartir

Ordenança 22. Impost sobre activitats econòmiques

PDF document icon Ordenança 22, Impost sobre activitats econòmiques.pdf — PDF document, 532 KB (544825 bytes)

 • Compartir

Ordenança 23. Taxa per ocupació de parcel.les a la fira ecojardi

PDF document icon Ordenança 23, Taxa per ocupació de parcel_les a la fira ecojardi.pdf — PDF document, 534 KB (547819 bytes)

 • Compartir

Ordenança 24. Taxa pels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals

PDF document icon Ordenança 24, Taxa pels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.pdf — PDF document, 565 KB (578894 bytes)

 • Compartir

Ordenança 25. Taxa per la connexió a internet des de la biblioteca i reprografia

PDF document icon Ordenança 25, Taxa per la connexió a internet des de la biblioteca i reprografia.pdf — PDF document, 444 KB (455646 bytes)

 • Compartir

Ordenança 26. Taxa per expedició de documents administratius

PDF document icon Ordenança 26, Taxa per expedició de documents administratius.pdf — PDF document, 425 KB (436191 bytes)

 • Compartir

Ordenança 27. Taxa per la prestació del servei de cessió de tanques d'obres

PDF document icon Ordenança 27, Taxa per la prestació del servei de cessió de tanques d'obres.pdf — PDF document, 448 KB (458866 bytes)

 • Compartir

Ordenança 28. Taxa per utilització del vol, sòl i subsòl per telefonia mòbil

PDF document icon 141218 OF 28 Telefonia mòbil W.pdf — PDF document, 234 KB (239803 bytes)

 • Compartir

Ordenança 29. Taxa per retirada de vehicles abandonats a la via pública

PDF document icon 170727 OF 29 Retirada vehicles.pdf — PDF document, 385 KB (394444 bytes)

 • Compartir

Ordenança 30. Taxa per entrades de vehicles i reserves a la via pública per aparcament

PDF document icon Ordenança 30, Taxa per entrades de vehicles i reserves a la via pública per aparcament.pdf — PDF document, 415 KB (425353 bytes)

 • Compartir

Ordenança 31. Preu públic de la deixalleria

PDF document icon 170727 OF 31 Deixalleria.pdf — PDF document, 468 KB (479488 bytes)

 • Compartir
 • Compartir