Retribucions dels càrrecs electes — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions dels càrrecs electes

S'han establert els següents règims retributius:

  • Alcaldia: Joan Gilart Escuer, 37.640,40 euros bruts anuals (100% de dedicació).
  • Regidoria d’Urbanisme i Territori, Antonio Tornos Pros, amb una dedicació màxima de fins al 60 (seixanta) per cent, i consegüentment una retribució màxima de 18.043,96 (divuit mil quaranta-tres euros amb noranta-sis cèntims)
  • Regidoria d’Educació i Cultura, Teresa Bosch Morell, amb una dedicació màxima de fins al 35 (trenta-cinc) per cent i consegüentment una retribució màxima de 10.525,64 (deu mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims)
  • Gestió Local, Albert Costa Moix, amb una dedicació màxima de fins al 35 (trenta-cinc) per cent, i consegüentment una retribució màxima de 10.525,64 (deu mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims).

  • La resta de regidors/es que no tenen dedicació completa o parcial rebran les següents assistències:

a) Per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament que en formin part (Ple municipal, Comissió informativa de portaveus i Comissió Especial de Comptes), 86,39 euros.

b) Per la concurrència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local rebran 225,00 euros.

Nota: els regidors que tenen assignada una dedicació amb una conseqüent retribució màxima, no rebem compensacions per assistència a plens, comissions i juntes de govern local.

  • Compartir