La Junta de Govern Local — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan de govern executiu municipal, formada per l'alcalde o alcaldessa, els tinents i les tinentes d’alcalde/ssa i els regidors i les regidores nomenats/des per l’alcalde/ssa i està asistida pel secretari interventor o secretària interventora de l’Ajuntament.
 
La Junta de Govern Local exerceix les funcions d’assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. També s’hi pot convidar, expressament, els regidors  i les regidores amb delegacions de govern. 
 

L'alcalde ha decretat la següent assignació d’àrees en els regidors i regidores següents:

  • Urbanisme i Territori. Inclou Urbanisme i obres; Antonio Tornos Pros.
  • Economia i dona. Inclou Hisenda, tresoreria i patrimoni; Promoció econòmica; Fira d’Alpicat; Agricultura; Dona: Mercè Gispert Bosch.
  • Gestió local. Inclou Esports; Associacions: Albert Costa Moix.
  • Educació i Cultura. Inclou Educació; Cultura; Joventut; Festes: Teresa Bosch Morell.
  • Medi Ambient i Seguretat. Pere Expósito Gilart.
  • Polítiques socials. Inclou Sanitat, Ràdio municipal, Edifici del Casal i Benestar social: Juan Alfonso Limón Márquez.

L'Alcaldia assumeix les àrees no específicament esmentades més amunt, especialment Recursos humans i Noves tecnologies.

L’assignació comprèn les facultats de suport a l’alcaldia, propostes d’acord, coordinació i gestió, sense adoptar resolucions que afectin a tercers.

Els/Les tinents/es d'alcalde Antonio Tornos Pros, Mercè Gispert Bosch, Juan Alfonso Limón Márquez i Pere Expósito Gilart constitueixen la Junta de Govern Local, amb la presidència de Joan Gilart Escuer, alcalde.

 

 

  • Compartir