Grups municipals — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Grups municipals

Grups municipals

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBLR), regula la necessitat de la constitució dels grups polítics dins de l’organització interna de l’Ajuntament, així com la seva composició i el nomenament i funcions del portaveu del grup polític.

 

S'han creat els grups polítics següents (vistes les diferents propostes formulades pels diferents partits, coalicions o federacions que han obtingut representació en aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals celebrades el passat 26 de maig de 2019, en les quals s’assenyala el nom del grup, els membres que el constitueixen, així com el nomenament de portaveu titular i si s’escau del portaveu suplent):

 

a)  Grup municipal Junts per Alpicat”, JxA

b)  Grup municipal “Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal”, ERC-AM

c)  Grup municipal “Alpicat es Mou” AesM

d)  Grup municipal “Cup Alpicat”, CUP

e)  Grup municipal “Partit dels Socialites de Catalunya – Candidatura de Progrés”, PSC-CP

f)   Grup municipal “Ciutadans Alpicat / Ciudadanos Alpicat”, C’s

 

Els membres adscrits i portaveus titulars i suplents elegits per cadascun dels diferents grups polítics, abans esmentats, són:

 

a) Grup Municipal Junts per Alpicat”, JxA

            - Joan Gilart Escuer

            - Antonio Tornos Pros (portaveu)

            - Teresa Bosch Morell

            - Blanca Roure Farreres

            - Joan Limón Márquez (substitut)

 

b) Grup Municipal “Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal”, ERC-AM

            - Montse Molina Sebé (portaveu)

            - Josep M. Pocino Moga (substitut)

            - Anna Roure Chiquero

 

c) Grup Municipal “Alpicat es Mou” AesM

            - Llorenç Besa Serra (portaveu)

            - Mireia Perna Soler (substituta)

 

d) Grup Municipal “Cup Alpicat”, CUP

            - Elisabeth Martínez Salamó (portaveu)

 

e) Grup Municipal “Partit dels Socialites de Catalunya – Candidatura de Progrés”, PSC-CP

            - Teresa Mayoral Seró (portaveu)

 

f) Grup Municipal “Ciutadans Alpicat / Ciudadanos Alpicat”, C’s

            - Cristina Latorre López (portaveu)

  • Compartir