Agenda

RSS
Jornada de formació per al funcionament dels DEA
28-07-2016 - 19:00 / 22:00   -  Sala d'Actes del Casal
Curs de balls llatins
07-07-2016 a 28-07-2016   -  Piscines
Festa Major d'Alpicat
18-08-2016 a 21-08-2016

Notícies

RSS
La samarreta ‘Alpicat amb el cor’, disponible fins al 22 d’agost
27-07-2016
L'Ajuntament informa a les persones que vulguin la samarreta d'Alpicat que poden encomanar-la fins el dia 22 d'agost, a l'Ajuntament.
Campanya ‘Protegeix als animals de companyia del cop de calor’
26-07-2016
L’Ajuntament d‘Alpicat a posar en marxa la campanya ‘Protegeix als animals de companyia del cop de calor’’, mitjançat la qual vol ajudar als propietaris a que les seves mascotes puguin suportar millor les temperatures elevades.
Horari d'estiu de la companyia d'aigües durant l'agost
26-07-2016
La companyia d’aigües d'Alpicat posarà en marxa el seu horari d’estiu durant el mes d’agost.
Els concursos per escollir el cartell i els gots de la Festa Major ja tenen guanyadors
25-07-2016
Es tracta de Javier Gómez Sánchez i d’Ivan Rodríguez Álvarez, de la penya Peto qui Peto.
La processó i un espectacle d’animació van donar forma a la Festa de Sant Jaume
24-07-2016
Alpicat va celebrar el passat divendres una de les seves festes més tradicionals, la Festa de Sant Jaume.
Ple ordinari el 25 de juliol
22-07-2016
En compliment d’allò ordenat i assenyalat als articles 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim electoral general, 97 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 36 i 77 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament d'organització, funcionament i règim jurídics dels ens locals s'ha convocat sessió del Ple de l’Ajuntament
Butlletí de l'Ajuntament

Vull rebre:

Incidències

Notifica una incidència a la via pública o a l'equipament urbà

Reserva de pistes

Reserva de pistes

El Temps